Vid lägenhetsrenovering

Om du skall renovera/bygga om din lägenhet så iaktta försiktighet och meddela först styrelsen vad du tänkt göra. Undvik störande arbete under kvällar (efter 20.00) och helger.

Endast behörig rörmokare eller elektriker får stänga av vatten eller el. Styrelsen skall informeras och avisering göras i god tid på insidan av porten till aktuell trappuppgång