Uteplatserna

Det finns 3st uteplatser på övre altanen med möbler som är till för föreningens ALLA medlemmar att använda. Ingen bokning behövs för dessa. Tystnad bör råda efter 22.00

På nedre altanen finns en större gemensam uteplats under tak med möbler och en grill. Tänker Du ha en större fest skall Du boka tid där. Listan sitter uppsatt i trapphuset på Rådmansgatan 9. Där sitter också trivsel reglerna som gäller för denna uteplats.

Var noga med att städa efter ditt besök!

Grönytor och övriga gemensamma ytor är gemensamma och skall kunna nyttjas av alla, vilket gör. att det inte är tillåtet att placera ut privata möbler eller annat som hindrar nyttjandet för alla. Dessutom så måste fastighetsskötaren kunna komma fram med t.ex. gräsklippare.