Förvaltare

Föreningen har anlitat SBC – Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation att sköta vår juridiska och ekonomiska förvaltning.

Huvudkontoret ligger i Sundsvall och har telefon:
060-6008018.

Adress:
2248 Brf. Apotekaren
SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

Adress:
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 1852, 751 48 Uppsala
Tel: 018-65 64 70

Besöksadress:
S:t Olofsgatan 11 B, Uppsala