Miljörum

Miljörum med kärl för hushållssopor och kärl för sortering av bl.a. glas, papper, metall, plast och batterier finns i det övre garaget med infart från Eriksgatan men det går även att nå från källargången under Rådmansgatan.

Vik ihop kartonger! Lägg ej lysrör bland glödlampor!

Har du skrymmande sopor så måste du själv lämna dem på återbruket!

Det är viktigt att ALLA sorterar sina sopor, dels för miljöns skull, dels för att det påverkar föreningens kostnader för sophämtningen.

Lokalägare får ENDAST lämna ”fikasopor”!